Reglement

Regelement ‘Om Odijk’ Eigen risico en verantwoording Iedere deelnemer loopt op eigen risico en verantwoording. De Stichting Om Odijk aanvaardt ten opzichte van de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook. Verzekering is een zaak van de deelnemers