Word ook vrijwilliger!

Ieder jaar zorgen vrijwilligers er weer voor dat dit mooie loopfestijn georganiseerd kan worden. Zonder hen is er géén Loop door Houten.

We hebben o.a. de volgende taken in de avond:

14.00-20.00 Bemensing van de inschrijvingstafel en uitgifte startnummers;
17.30-21.00 Verkeersbegeleiding rond parcours Oude Dorp;
17.30-21.00 Regelen toeschouwersoversteek bij De Zwijger;
20.15-21.00 Bemensing van de drinkpost Oude Dorp;
17.30-21.00 Opvangen lopers ná de finish;
18.30-21.00 Verkeersbegeleiding rond parcours Castellum;
18.30-21.00 Bemensing van de drinkpost Castellum;
18.00-21.00 Lopersbegeleiding 1e en laatste loper.

Aanvullend hebben we ook hulp nodig voor:

10.00-12.00 Neerzetten afzettingen op het parcours;
16.00-17.30 Verkeersbegeleiding opbouw start- en finish gebied;
16.00-17.30 Opbouwen van het start- en finish gebied;
18.00-19.00 Opbouwen doorkomst gebied Castellum;
vanaf 21.00 Opruimen van de afzettingen na afloop.

Aanmelden als vrijwilliger?

Stuur een e-mail naar: vrijwilliger@loopdoorhouten.nl

Bijeenkomst vrijwilligers
Op woensdagavond 29 mei is er van 19.00 tot 20.00 uur bij Katholieke Daltonschool de Zevensprong een bijeenkomst voor vrijwilligers. Deze bijeenkomst is niet verplicht. We leggen dan uit wat er verwacht wordt. Iedereen is van harte welkom om zich te oriënteren op de rol van vrijwilliger bij de Loop door Houten.

Help ons! Meld je aan als vrijwilliger.
Vrijwilligersbijeenkomst ruim een week voor de loop
Net na de start van de 5 kilometer