Regelement

Eigen risico en verantwoording
Iedere deelnemer loopt op eigen risico en verantwoording. De Stichting Loop door Houten aanvaardt ten opzichte van de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook. Verzekering is een zaak van de deelnemers zelf.

Sportief karakter
Wij doen er alles aan om er een aangename loop van te maken. Mocht er onderweg iets mis gaan, bijvoorbeeld bij de start, de waterpost of wegbewijzering, dan verwachten wij dat je hier sportief mee omgaat. Bij de Loop door Houten  staat plezier voorop.

Afgelasting
De Stichting Loop door Houten accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht (bijvoorbeeld bij weersomstandigheden of calamiteiten) wordt afgelast. Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. Het geld blijft beschikbaar voor het organiseren van volgende edities.

Veiligheid13428435_307018712963543_231074509070568798_n
De gemeente Houten heeft voor het evenement een vergunning verleend aan de Stichting Loop door Houten. Verkeersregelaars, politie, EHBO en verzorgingsposten dragen zorg voor je veiligheid. Volg hun aanwijzingen altijd op, ook wanneer je wordt gemaand stil te gaan staan vanwege vrije doortocht voor hulpdiensten. De looproute wordt aangegeven door middel van afzetlint, pionnen, km-borden en verkeersregelaars.
Het is deelnemers niet toegestaan te lopen met een buggy, babyjogger of ander babyvervoersmiddel. Het is ook niet toegestaan honden – al dan niet aangelijnd – mee te nemen. Ook mogen deelnemers zich niet laten begeleiden door een of meer personen per fiets of ander vervoersmiddel tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de organisatie, herkenbaar aan het rode T-Shirt.

EHBO
Op het start-finishterrein is medische begeleiding in de vorm van EHBO aanwezig. Op het parcours fietst de EHBO mee.

Organisatie
Leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de rode T-shirts met de tekst “Loop door Houten”.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn herkenbaar aan de gele T-shirts met de tekst “Loop door Houten”.
Verkeersregelaars zijn herkenbaar aan de verplichte verkeersregelaars-hes; zij hebben voor het uitvoeren van hun taak een speciaal verkeersregelaars-examen met goed gevolg afgelegd.
Allen helpen met veel plezier maar het is altijd leuk om zo af en toe een blijk van waardering te tonen.

Tijdswaarneming en Video
De Stichting Loop door Houten kan niet worden aangesproken op het ontbreken van de juiste tijdswaarneming. De deelnemer is verantwoordelijk dat het startnummers goed leesbaar op de borst worden gedragen en dat hetzelfde startnummer ook op het inschrijfformulier staat vermeld. Controleer dat! Indien de tijdswaarneming niet juist is zal wel actief worden gezocht naar een oplossing.
De tijdswaarneming is een dienst van ons, de video is een nice to have, maar geen recht.

Uitslagen
De stand bij alle looponderdelen wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd).

Privacy13423707_307027412962673_8618893211346821677_n
De Stichting Loop door Houten  zal je gegevens niet verstrekken aan derden en uitsluitend gebruiken voor interne doeleinden, uitgezonderd de door jou opgegeven naam, deze wordt opgenomen in de uitslagen op de website van MySports.
Bij deelname aan de Loop door Houten gaan de deelnemers akkoord met vermelding van de opgegeven naam in de uitslagenlijst en publicatie van de uitslagen op internet en met publicatie van gemaakte foto’s en video’s.

Overige voorwaarden
Daar waar de verstrekte informatie niet in voorziet, beslist de stichting Loop door Houten. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Elke loper dient tijdens deelname aan een van de aangeboden afstanden in het bezit te zijn van een startnummer voorzien van tijdregistratie. Bij het niet dragen van een startnummer word je niet opgenomen in het klassement.